PERSONVERN


PERSONVERNÆRKLÆRING HOLISTC APOTHECARY APOTECHARY FOR SANTĒE AS

Denne Personværnerklæringen ble oppdatert 17. JULI 2022. SANTĒE AS fokuserer på å ivareta og beskytte kundens personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldene lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person (personvernforordningen artikkel 4 nr. 1). Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra SANTĒE, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene. Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller.

1. BEHANDLINGSANSVARLIG

SANTĒE er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av SANTĒE. Med behandlingsansvarlig menes den som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av de aktuelle personopplysningene og med hvilke midler opplysningene skal behandles (personvernforordningen artikkel 4 nr. 7). Behandlingsansvarlig er den som har det overordnede ansvaret for å påse at personopplysningene behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

2. VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER 2.1

Registrering og innsamling av personopplysninger SANTĒE behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer og kontonummer/kortnummer. I tillegg samler SANTĒE løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss, for eksempel opplysninger om hvilke varer du kjøper. 2.2 Hva personopplysningene brukes til Vi bruker personopplysningene for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og fakturere dine kjøp. Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til dine interesser, analysere forbruks-/markedstrender og forbedre våre tjenester.

2.3 BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER ELLER COOKIES

www.atelier-santee.no benytter informasjonskapsler, såkalte cookies, for å gjøre www.atelier-santee.no mer brukervennlig. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din datamaskin, telefon eller nettbrett når du besøker et nettsted. Informasjonskapslene hjelper nettstedet til å huske dine innstillinger (eksempelvis brukernavn, språk, tekststørrelse og andre forhåndsvalg) for en viss periode. Informasjonskapsler brukes også for å forbedre funksjonalitet, til å samle informasjon for analyseformål eller for markedsføringsformål. SANTĒE samler inn avidentifiserte og anonymiserte opplysninger om besøkende på www.atelier-santee.no. Formålet med innsamlingen er å utarbeide statistikk som brukes for å forbedre og videreutvikle innhold på nettsted og i nettbutikken. Eksempler på hvilken informasjon som innhentes er: hvordan besøkende bruker nettstedet, hvilket nettsted brukeren kommer fra, hvor mange som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøket varer, hva de klikker på, hva de handler og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. IP-adresse blir anonymiseres og kan ikke brukes til å identifisere deg som enkeltperson. Med aggregert nivå menes at alle data blir slått sammen til en gruppe og at data ikke behandles individuelt. SANTĒE bruker analyseverktøyene til Google Inc («Google») på sin nettside og blogg, informasjonen lagres hos Google. Informasjon fra dette verktøyet deles ikke med andre aktører. På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett. Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan det påvirke funksjonaliteten og brukeropplevelsen på vårt nettsted så vel som andre nettsteder.

2.4 BRUK AV FACEBOOK PIXEL: SPORTING PÅ FACEBOOK, INSTAGRAM OG MESSENGER

Facebook står som eier av Instagram, Messenger og bruk av Facebook pixel dekker derfor også disse kanalene. En Facebook pixel er en plug-in eller en programvare som ligger på vårt nettsted og som samler informasjon til Facebook. Pixelen samler informasjon fra informasjonskapslene som ligger i din nettleser, og sender dette tilbake til Facebook hvor informasjonen blir samlet sammen med data fra din Facebookprofil. Informasjon som samles kan være knyttet til din brukeratferd (demografiske data som alder, kjønn, interesser) eller handlinger du utfører som klikk på lenker. Informasjonen er kun tilgjengelig på et anonymisert og aggregert nivå. Informasjonen brukes til analyseformål, målrettet annonsering basert på din brukeratferd (remarketing) samt til å identifisere målgrupper for annonsering som har en profil som er lik din og derfor har en potensiell mulighet for å ha et likt handlingsmønster eller behov. Ved bruk av Facebook i forbindelse med annonsering vil Facebook i de aller fleste tilfeller være behandlingsansvarlig. Det er dog noen unntak: Bruk av Facebook Lead Ads, et verktøy for å samle inn epostadresser via Facebooksidene, der både Facebook og SANTĒE vil være behandlingsansvarlige. Dersom SANTĒE vil ta i bruk dette verktøyet, vil informasjon om brukerens rettigheter være tydelig angitt i annonsen hvor brukeren frivillig legger fra seg persondata. Opplasting av eksisterende e-postlister for målrettet annonsering på Facebook. Dersom SANTĒE vil bruke dette verktøyet vil det kun være rettet mot potensielle kunder som frivillig har gitt sitt samtykke til dette.

3. SAMMENSTILLING AV PERSON OPPLYSNINGER

SANTĒE forbeholder seg retten til å bruke de sammenstilte opplysningene for å tilpasse våre tilbud og markedsføringshenvendelser til våre kunder.

4. SÆRLIG OM BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER I TILKNYTNING TIL MARKEDSFØRING

Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om varer som du kan ha interesse av. Hvis du er eller har vært kunde kan du ved vilkårene for tjenesten ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon som kunde. SANTĒE kan da sende deg henvendelser basert på samtykket som du ga i den forbindelse. SANTĒE benytter for øvrig SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring overfor kunder. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst gebyrfritt reservere deg mot dette. Dersom du ikke er eller har vært kunde, vil vi benytte elektronisk markedsføring, for eksempel sende nyhetsbrev, dersom du eksplisitt har samtykket til å motta slike markedsføringshenvendelser.

5. OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge SANTĒE har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når SANTĒE ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

6. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER - TAUSHETSPLIKT

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer: Med samtykke fra den som opplysningen gjelder, Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at SANTĒE tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskaper som etter avtale med SANTĒE forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder SANTĒE krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

7. DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som SANTĒE har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved ønske om retting, utlevering eller sletting av data ber vi deg kontakte oss per e-post på info@atelier-santee.no eller på telefon 92048502 Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Datatilsynet vil så vurdere å følge saken videre. Du kan ta kontakt med oss dersom du vil ha mer informasjon om behandling av personopplysninger.

8. REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom: Behandlingen av personopplysninger endres, eller Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov. SANTĒE vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.